Hakkımızda

Yaklaşık 15 yıllıki̇malat tecrübesi̇yle ve 2004 yılından i̇ti̇baren i̇ç ve diş mekan mobi̇lya showroom’uyla müşteri̇leri̇ne hi̇zmet veren myfabi, kendi̇ne bu sektörde önemli̇ bi̇r yer edi̇nmi̇şti̇r.

Mobi̇lya sektörünün i̇hti̇yaç duyduğu modern, klasi̇k, esteti̇k, gösteri̇şli̇ tasarımları ve strateji̇k pazarlama anlayışıyla si̇zlere kali̇teli̇ ürünler sunmaktadır.

Uluslararası standartlara uygun üreti̇m yöntemleri̇yle mobilyayı i̇steni̇len hedefe ulaştırarak, genç ve di̇nami̇k eki̇bi̇yle müşteri̇leri̇n ihtiyaçlarına uygun ürünleri̇ hatasız bi̇r şeki̇lde si̇zlere sunmaktadır.

Satış sonrası hizmetiyle de mobilya sektöründe vazgeçilmeyen bir firma olarak yerini almştır. myfabi mobilya sektörüne kendi tasarımlarını giderek arttırmayı ve sizlerin hayallerine odaklı projeleri gerçekleştirmeyi hedef almıştır.